Advies, Audit en Second Opinion

Een andere kijk op de wereld of een frisse blik over de gedachten van anderen zorgt voor nieuwe inzichten. NL for Business is degene die deze nieuwe inzichten graag naar boven haalt en deelt met de partijen die daar voor open staan. Onze dienstverlening kunt u hier op de volgende manieren inzetten.

Advies; met onze SAP kennis en kunde bespreken en bekijken we de wensen die er leven en komen met een gedegen advies hoe dit te bereiken.

Audit; achteraf beoordelen we het werk dat door anderen is opgeleverd. Deze audit kan zit richten op een specifiek probleemgebied of al hetgeen door een project is opgeleverd

Second opinion; het bekijken van een advies dat door een ander is verstrekt, waarbij het wenselijk is dit toch nog even tegen het licht te houden en vanuit een andere gezichtspunt te bekijken.