NL4B-header-easybuild-fiori-apps

Voor het volledige gamma aan ondersteuning bij het implementeren van SAP Fiori Apps en de SAP Fiori Launchpad kunt u bij NL for Business terecht.

SAP Fiori apps / SAP Fiori Launchpad

Uitgaande van de behoefte onderzoeken we samen of de standaard SAP Fiori Apps voldoen en welke architectuur daarvoor nodig is. Mochten sommige standaard SAP Fiori apps niet alle wensen afdekken dan gaan we aan de hand van Design Thinking bepalen welke aanpassingen gewenst zijn. Kunnen deze makkelijk worden aangebracht in de standaard SAP Fiori app dan zullen we dat doen. Past dat wellicht niet dan ontwerpen we gezamenlijk met alle stakeholders een prototype dat voldoet aan alle wensen. Dit prototype vormt dan de basis voor de uiteindelijk te ontwikkelen SAP UI5 applicatie.

Dit alles bieden wij aan in een overzichtelijk stappenplan waarin we vooraf duidelijk afspreken wat we willen bereiken, tegen welke kosten en binnen welke tijd.

Advies

Soms is het gewoon nodig of wenselijk om een ander geluid te horen. Net even die andere kijk op de zaak erbij te betrekken. Dit kan door bij ons advies in te winnen over de gekozen oplossing of architectuur. Naast het verstrekken van advies over de gekozen architectuur, de gekozen standaard SAP apps of zelfontwikkelde SAP UI5 applicaties kunnen we ook een second opinion uitbrengen. Dit doen we altijd met respect naar degene wiens werk we beoordelen.

Educatie

Opleidingen verzorgen zit in onze genen. Dit kunnen de standaard SAP opleidingen zijn. Hiervoor verwijzen we naar de standaard SAP opleidingsmogelijkheden waar u ons als trainer tegenkomt. We maken ook opleidingen op maat waarbij we het lesmateriaal samenstellen op uw SAP omgeving op basis van uw SAP Fiori inrichting.